Χ κλείσιμο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 6 ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Aρχιτέκτονες Α.Μαριάτος - Δ. Μολλά
Πελάτης Ζαχαρίας Μπαβέας - Αρετή Γκουσδουβα
lΘέση έργου OT 10 Αγ.Πελαγία/ Κύθηρα / υψ.30m
year (permit) 2008
Ομάδα κατασκευής  Γ.Συρμαλής, Δ. Μπριλάκης, Ε.Τσιώνης, Ι Καλλίγερος, Ν.Σουρής, Χ.Χρυσαφούδης, Δ. Κυριακόπουλος, Ε. Μπαβέας
Όγκος 810 μ3
Περιγραφή Έξι διαμερίσματα, υπόγειο